Hypersomniasta eli liikaunisuudesta kärsivä henkilö nukkuu keskimääräistä pidempään ja siitä huolimatta kärsii päiväaikaisesta väsymyksestä, joka vaikuttaa hänen toimintakykyynsä. Hypersomnia saattaa liittyä sairastettuihin virusinfektioihin jälkitilana tai se voi esiintyä idiopaattisena, joka on erittäin harvinainen sairaus, jolloin syytä ei tiedetä. (Hypersomniassa päiväaikainen väsymys on voimakasta, mutta yöuni ei ole rikkonaista kuten lähes kaikissa muissa neurologisissa unihäiriöissä

Kleine-Levin syndrooma on jaksottainen hypersomnia, jossa liikaunisuusjaksot vaihtelevat säännöllisesti normaalien vireystilajaksojen kanssa. Liikaunisuuden jaksoissa potilas saattaa nukkua jopa 18 tuntia vuorokaudessa. Syytä Kleine-Levin syndroomaan ei tiedetä, mutta taustalla voi joskus olla limbinen enkefaliitti.